ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA

W dniu 19.06.2019 r. o godz. 16.30 odbędzie się w naszym żłobku zebranie z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do żłobka na rok 2019/2020. Jest to ważne zebranie, gdyż oprócz podziału dzieci na grupy, przedstawienia personelu, zaprezentowania rodzicom rozkładu codziennych zajęć, a także sposobu żywienia w żłobku, będzie również podpisywanie ważnych dokumentów potwierdzających wolę rodziców w zakresie uczęszczania ich dziecka do żłobka. Rodzice będą mogli pytać o ważne dla nich kwestie, jak również będą mogli zapoznać się z topografią żłobka - obejrzeć sale, w których będą spędzały czas ich dzieci.

Kolejna ważna informacja to zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które rozpoczną uczęszczanie do żłobka po wakacjach (tzw. dni otwarte) - będą się one odbywały w terminie 11 - 12.07.2019 r. w godz. 9.00 - 11.00 - gr. II i III oraz w godz. 9.00 - 12.00 - gr. I. Zapraszamy chętnych rodziców do uczestnictwa w tychże zajęciach razem z dziećmi - będzie to możliwość obserwacji zajęć, jakie odbywają się w żłobku oraz procesu adaptacji dziecka w grupie.
Serdecznie zapraszamy :-)