TERMIN DONIESIENIA BADAŃ DZIECKA

Przypominamy, że badania lekarskie dzieci, które już uczęszczają do Żłobka, tj. z naboru 2019/2020 (kał na obecność pasożytów) należy dostarczyć do opiekunek dziecięcych z poszczególnych grup końca sierpnia 2020 r. Bez aktualnych badań dzieci nie będą mogły kontynuować uczęszczania do Żłobka do momentu doniesienia tychże badań.